بررسی جایگاه مطالعات میان رشته ای در دانشکده ها و مراکز علمی در حوزه علمی الهیات مسیحی
53 بازدید
محل نشر: همایش ملی روش شناسی در مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم انسانی/ 17 و 18 اسفند 1
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
منتاسشسیبلا