قاعدتی لاحرج و لاضرر و آثارهما فی الفقه الاسلام
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
حلیل و بررسی دو قاعده معروف فقهی به نام های «لاحرج» و «لاضر» است. نگارنده که علم فقه و اصول فقه را میراث ائمه ی اطهار(ع) می داند معتقد است تمرکز علمای دینی در طول تاریخ پیرامون آن دو موضوع سبب شده تا آنچه در دست ماست بسیار عمیق و دقیق باشد. وی پیش از شروع مباحث اصلی، مفهوم قاعده ی فقهی و تفاوت آن با مساله ی فقهی و قاعده ی اصولی را تبیین نموده است. و سپس به تشریح و منبع یابی آن دو قاعده در میان آیات قرآن و سنت پرداخته و در ادامه به برخی از نتایجی که حاصل تاثیر گذاری آن دو قاعده بر استنباط از منابع دینی می گذارد نیز اشاره نموده است. به نقل از: http://booksite.ir/bo1.php?id=9789642531158