مناظره با مردوخ مفتی اهل سنت : در اثبات مهدویت
44 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1355
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جناب مرودوخ مدعی بود که امام حسن عسکری (ع) بلاعقب بوده و فرزندی به نام حضرت مهدی نداشته است و وصی اش کنیز او بوده است. لذا برای رد این ادعا و اثبات مهدویت با استفاده از کتب صحاح سته و منابع اصیل دیگر اهل سنت به استدلال پرداخته ایم.