تاریخ تحلیلی اسلام 3
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
ما در این کتاب با نگرشی نوین صلح مصلح بزرگ امام مجتبی و قیام سید الشهدا (ع) را مورد بررسی و تحلیل سیاسی و همچنین آشنایی با دماگوژی های (demagogie) دشمنان دیرینه اسلام و نیز تبیین دکترین به ظاهر جدا ولی در باطن یکی بودن دو امام معصوم (ع) قرار داده ایم