هنر الهی از روح و احساس باطنی انسان نشات می گیرد
50 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مصاحبه کننده : خبرگزاری پانا
محل مصاحبه : تهران
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پانا
تعداد شرکت کننده : 0

خبرگزاری پانا : عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور قم گفت : هنر الهی همواره از احساسات درونی و پاک یک هنرمند سرچشمه می گیرد و هنرمند واقعی در خلق یک اثر هیچ گاه به دنبال منافع شخصی نیست.

 

حجت الاسلام سید جواد موسوی زاده در گفت و گو با خبرنگار دین و اندیشه پانا اظهار داشت: هنر برخواسته از استعدادهای روحی و روانی انسان است که از قوای باطنی نشأت می گیرد و ظرافت های موجود در هنر باعث زیبایی آثار هنری می شود.

وی افزود: افراد هنرمند با استفاده از ذوق و قریحه خود هنری را خلق می کنند که اوج زیبایی و لذت معنوی را برای انسان به ارمغان می آورد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور قم تصریح کرد: بهترین هنر از نظر اسلام هنری است که از خداوند و قدرت وی نشأت می گیرد و این هنر در واقع نعمت و موهبتی الهی و از عنایات خداوند به بندگان خاصش محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: هنری که برگرفته از ذوق قریحه باطنی انسان باشد و قدرت خداوند نیز در آن موثر باشد مورد تأیید اسلام است و اگر هنری که ثمرات فرهنگی برای جامعه ندا و ارتقاء سطح فرهنگ آن نداشته باشد از نظر اسلام تأیید نشده و چه بسا مضر است.

موسوی زاده ادامه داد: هنر باید در روح و جان انسان رخنه کند و از اعماق وجودی انسان نشأت بگیرد و هدفی والا را که رسیدن به کمال است در نظر داشته باشد.

وی با بیان اینکه در برخی از موارد هنر آثار مخرب دارد گفت: هنرمند اگر در خلق اثر فقط به دنبال منافع شخصی باشد و زیبایی معنوی و الهی را در نظر نداشته باشد باعث تخریب و آسیب به جامعه می شود و همواره چنین هنری مذموم است.