اجاره به شرط تملیک در فقه و حقوق اسلامی
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : حواء پورکریم عربی