حدود شرعی عزاداری اهل بیت از نظر مذاهب اسلامی
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : روح الله شریفی